hystoblog

Home » Westergeest » Muurinscripties

Muurinscripties

muurinscripties

eindgevel ‘Cleyn Buma’ [eigen foto]

Buma - familiewapen in Cleyn Buma 1In zijn boek “Bouwkunst in Kollumerland” schrijft drs. Peter Karstkarel over Cleyn Buma [Bumawei 23]: “Het muurwerk van de boerderij laat een boeiend historisch tapijt zien. […] De schuur is in de 19e eeuw in de lengte uitgebreid en heeft nu een eindgevel met grote schuurdeuren en een staldeur met zijlicht”. In diezelfde eindgevel zijn later meerdere inscripties aangebracht

A Keuning 1892” lijkt ongetwijfeld Willem Andries Keuning [* 1827 – † 1899] te zijn, één van de bekendste bewoners die tot zijn overlijden op Cleyn Buma woonde. De Keuningsbrug over de Nieuwe Zwemmer is naar hem genoemd. In de steen daaronder staat “B Keuning” gekerfd. Ik vind het lastig om uit te vinden wie dat is geweest. Misschien wordt Baukje Tjibbes Fokkema [* 1825 – † 1904] bedoeld? Zij was immers getrouwd met Andries en droeg daarom ook de naam Keuning?

I d Boer 19” waarbij de hoofdletter I in het midden is voorzien van een ‘tussenstreep’ waardoor volgens mij de letter –J- wordt bedoeld. Het zou dan kunnen wijzen op J. de Boer, van 1900 tot 1933 gebruiker van de boerderij.

Ik denk dan aan Jan de Boer [* 1874 – † 1939], getrouwd met Aaltje Sybrens Algra [* 1874 – † 1941]. Maar daar ben ik ook niet zeker van.

Maar ik kom tot die gedachte omdat de 60-jarige Tjalling Bosgraaf, bewoner van Eelke Meinertswei 1 en dus jarenlang buurman van Jan de Boer, aangifte van zijn overleden deed. Wellicht voldeed Tjalling daarmee toch nog aan een zekere zogenaamde ‘burenplicht’◥ en zorgde hij voor het ‘afmelden’ in een tijd dat deze burenplicht in Westergeest onderwerp van een zware strijd was [geweest].

Naast deze namen kom ik ook een aantal maal de naam ‘de Jong’ tegen:

I W d Iong 1895” – ook hier weer een ‘tussenstreep’ op de hoofdletters I, waar J. W. de Jong wordt bedoeld. Het lijkt er op dat er ook een “D W de Jong” in een steen werd gekerfd [met de hoofdletter J], evenals een “R W d Iong”.

Weer geen gemakkelijke zoektocht naar wie dit zijn geweest, maar met extra  aanwijzing van mijn moeder Lieske Steenstra – van Assen kom ik een heel eind.

Eerst even een paar feiten en jaargetallen op een rijtje:

  • Mijn moeder werd geboren in het gezin van Gooitzen van Assen [* 1901 – † 1943] en Griet de Jong [* 1902 – † 1995].
  • Mijn beppe Griet de Jong werd geboren in het gezin van Jan de Jong [* 1874 – † 1915] en Sjoerdje J. Korf [* 1877 – † 1906]. Haar vier broers Jan [* 1899], Wytze [* 1901], Evert [* 1904] en Ype [* 1906] emigreerden in 1920 naar “Amerika”, de V.S.
  • Mijn overgrootvader Jan de Jong werd geboren in het gezin van Wytse Everts de Jong [* 18456 – † 1884] en Ybeltje Douwes Boskma [* 1844 – † 1887].
  • Overgrootvader Jan de Jong had een aantal broers, o.a. Douwe [* 1873] en Rienk [* 1877]. ‘Omke Douwe’ was voogd over beppe Griet de Jong en haar vier broers. Hij maakte in eerste instantie ook bezwaar tegen de emigratieplannen van de broers.

Mijn moeder vertelde dat ‘de Amerikanen’ [zoals de vier geëmigreerde broers werden genoemd] tijdens hun bezoeken aan Fryslân ook wel de eindgevel van Cleyn Buma opzochten vanwege [één van] de daarin gekerfde namen. Dat kan er op duiden dat met de drie namen ‘de Jong’ de drie broers Jan, Douwe en Rienk bedoeld worden. Drie broers, zonen van Wytse, wat kan blijken uit de letter W in de namen.

Het zijn niet alle inscripties. Er staan meer letters gekerfd in de eindgevel, maar het achterhalen van die namen is helemaal gissen.

Was het de drang om iets blijvends achter te laten? Of was het een zeker verlangen om [ooit] in één adem genoemd te worden met Willem Andries Keuning?

In ieder geval laat deze eindgevel een boeiend historisch beeld zien, een venster naar heel uiteenlopende personen en families.

U kunt meehelpen om onze dorpsgeschiedenis completer te maken! Weet u meer over deze boerderij of over de bewoners? Hebt u foto’s? Plaats dan een reactie onderaan deze ‘post’.


Deze post maakt deel uit van de QR-kuier

 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: