hystoblog

Home » Westergeest » ‘Cleyn Buma’ [Bumawei 23]

‘Cleyn Buma’ [Bumawei 23]


Buma - familiewapen in Cleyn Buma 1
Sinds 1982 prijkt er in de eindgevel van de boerderij Bumawei 23 een steen met een wapen en onderschrift ‘Cleyn Buma’. Het geeft aan dat deze boerderij mogelijk een eeuwenlange geschiedenis heeft en wellicht ook de genoemde Buma State in Westergeest is geweest.

huizingeAl tussen 1500 en 1550 wordt het geslacht Buma genoemd als woonachtig te Westergeest en was het eigenaar van een aanzienlijke woning te Oudwoude en meerdere states onder de klokslag van Westergeest.

In 1683 wordt in de proclamatieboeken◥ een ‘Cleyn Buma’ te Westergeest genoemd, niet ver van de kerk af. Het was een stemdragende plaats, waaraan ook het recht van zwanejacht verbonden was.


Eigenaren en bewoners:

 • 1555 – Sije Buma verkoopt een ‘rente uit een heert’: “Daer ick Sije voorscer: nu ten tijt possidiere bruicke ende besitte leggende te Westergeest”.
 • 1566 – Here Doeckes Wiarda, met wie Sijes weduwe weer is getrouwd, woont in Westergeest.
 • 1580 – Ambrosius Gravius woont in Westergeest.
 • 1632 – Syttie Wiarda, weduwe van Andele Bruchts Hoytsma, verkoopt Buma-heert te Westergeest aan Hessel van Sminia, voogd over Wyger van Buma ‘de jongere’.
 • 1640 – Hessel van Sminia is eigenaar.
 • 1656 – 1657 – Wyger van Buma ‘de jongere’ woont op de boerderij.
 • 1675 – Willem Maurits van Hanecrooth koopt half Buma State.
 • 1640 – Grytman Sakema en Jelte Stoffels.
 • 1698 – Willem Maurits van Hanecrooth eigenaar, gebruiker Meyndert Elses. Meyndert Elses werd voor 1662 geboren. Hij overleed in 1720 en was getrouwd met Hiske Jacobs [* ± 1658]. Rond 1701 werd hun zoon Jacob Meinderts [† ± 1758] geboren.
 • 1708 – 1718 – zelfde eigenaar, zelfde gebruiker.
 • 1728 – Evert Ulrich van Hanecrooth eigenaar, Jacob Meinderts gebruiker
 • 1738 – dezelfde eigenaar, Oebele Zweitses gebruiker.
 • 1748 – Heyne Meynderts eigenaar en gebruiker
 • 1758 – dezelfde eigenaar, Meyndert Heynes gebruiker.
 • 1768 – dezelfde eigenaar, Doede Heines gebruiker.
 • 1778 – dezelfde eigenaar, Focke Wybes gebruiker.
 • 1788 – Focke Wybes voor zijn vrouw 1/2 gedeelte en Heine Doedes 1/2 gedeelte eigenaars en gebruikers.
 • 1798 – als in 1788.
 • 1818 – 1838 – Tjibbe Fokkes Fokkema 1/2 gedeelte, Wiepkje Wiebes Fokkema 1/2 gedeelte, voor de helft eigenaars van de boerderij en het huis. De andere helft behoort dan toe aan verschillende eigenaren.
 • 1850 – Ykje Tjibbes Fokkema, Fokke Tjibbes Fokkema, Pieter Tjibbes Fokkema en Baukje Tjibbes Fokkema eigenaars en gebruikers.
 • 1860 – Baukje Tj. Fokkema huwde Willem Andries Keuning [* 13|02|1827], [gedeeltelijk] eigenaar. Zij hebben tot 1900 op de boerderij gewoond nadat Willem Andries op 12 juni 1899 kwam te overlijden.
  Willem Andries Keuning [collectie Foestrumer Archief]

  Willem Andries Keuning [collectie Foestrumer Archief]

 • 1900 – dezelfde eigenaar, familie de Boer gebruiker.
 • 1933 – dezelfde eigenaar, familie Adema gebruiker.
 • 1945 – dezelfde eigenaar, Jan Tuinstra gebruiker.
 • 1950 – dezelfde eigenaar, Ybele Steenstra◥ gebruiker.
 • 1963 – dezelfde eigenaar, Jan Steenstra gebruiker.
 • 1980 – Jan Steenstra koopt de boerderij en gebruikt deze. In 1982 heeft de toenmalige eigenaar en bewoner Jan Steenstra er om redenen bewust voor gekozen om de naam ‘Cleyn Buma’ in de muur te laten metselen in plaats van ‘Buma State’.
 • 1992 – Jan Steenstra stopt met het boerenbedrijf op deze boerderij.
 • 1998 – Rinze en Ellen Andringa kopen de boerderij en gebruiken deze als woning.

Deze post maakt deel uit van de QR-kuier


2 reacties

 1. […] diezelfde periode vond een verbouwing plaats van Cleyn Buma [Bumawei 23]. Een modernisering van de grupstal. In dit oud type stal voor rundvee staan de dieren […]

  Like

 2. […] zijn zusters was Baukje Tjibbes Fokkema [1825] die was getrouwd met Andries Keuning, bewoner van Cleyn Buma [Bumawei 23] en naar wie de Keuningsbrêge over de Nieuwe Zwemmer is […]

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: