hystoblog

Home » Westergeest » 5 mannen vochten tegen België

5 mannen vochten tegen België

Vijftien jaren waren het maar. Vijftien jaren Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I. Toen konden de inwoners van het huidige België zich niet meer vinden in de autoritaire regeerstijl van de koning. Het resulteerde in 1830 in een burgerlijke revolutie. Op 4 oktober van dat jaar werd de zelfstandigheid van België uitgeroepen.

Een dag later riep Koning Willem I op tot de strijd en vond hij een enthousiast gehoor onder de Nederlandse bevolking. Al na een jaar voerde Koning Willem I van 2 augustus tot 12 augustus 1831 een veldtocht uit om de opstand in België de kop in te drukken. Hij slaagde daarin, maar onder dreiging van Frankrijk kreeg België toch de verlangde zelfstandigheid.

De oproep van Koning Willem I vond ook in Westergeest gewillige oren.

Vijf dorpsgenoten vochten in ’s Konings naam:

Geert Annes Klaver [* 05|03|1805 – † 18|02|1856]

 • 1e afdeling, 3e bataljon, 4e compagnie
 • zat in maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden
 • hij trouwde na de oorlog op 29 mei 1841 met Mettje Kooistra [* 26|10|1813 – † 13|03|1871].

Pieter Botes Zuidema [* 29|12|1799 – † 12|01|1848]

 • 1e afdeling, 1e bataljon, 1e compagnie
 • van 14 november 1830 tot 14 juni 1831 te Den Bosch; op laatstgenoemde datum bij het leger te velde
 • van 01 augustus 1831 tot 22 augustus 1832 in het hospitaal
 • hij kon door ziekte niet deelnemen aan de Tiendaagse Veldtocht maar ontving wel het Metalen Kruis.
 • op het moment dat hij op 47 jarige leeftijd kwam te overlijden was hij arbeider en woonde hij in Groningen. Op 23 mei 1834 trad hij als 34-jarige in het huwelijk met de 37 jarige Antje Tjallings Buursma. Hij was toen kasteleinsknecht en woonde in Leeuwarden. De huwelijksakte vermeld fijntjes: “hebbende aan de Militie voldaan”.

Johannes Baukes Westra [* 08|08|1805 – † 24|06|1874]

 • 1e afdeling, 3e bataljon, 4e compagnie
 • in maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden
 • op 27 juli 1838 trouwde hij met Antje Abrahams van der Tuin, geboren te Oudwoude op 17 maart 1810. Zij overleed op 09 januari 1897, 86 jaar oud. Johannes Baukes was toen gardenier en woonachtig onder Westergeest. Hij heeft zijn vader Bauke amper gekend. Vader Bauke diende als ‘ramplesant’ in het Franse leger. Hij deserteerde in 1813 en verdween kort daarna spoorloos. Johannes Baukes was 68 jaar oud toen hij op 24 juni 1874 kwam te overlijden.

Wybe Jans Heins [* 04|12|1805 of 1806 – † 19|06|1854]

 • 1e afdeling, 3e bataljon, 4e compagnie
 • in maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden
 • hij was bij zijn overlijden arbeider onder Westergeest, maar lijkt ook gardenier en schipper te zijn geweest. Hij overleed midden op de dag in huis nummer 38. Op 27 juni 1835 was hij getrouwd met de toen 30 jarige Nieske Jaspers van der Haak [* 28|10|1804 – † 09|01|1878].

Naast bovenstaande dorpsgenoten waren er nog “schutters niet voorkomende op de lijsten van deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht”:

Pieter Jans Korporaal [* 11|09|1898 – † 26|04|1847]

 • 1e afdeling, 3e bataljon, 3e compagnie [plaatsvervanger]
 • Pieter Jans werd pas gedoopt op 13 mei 1799, trouwde op 1 februari 1821 als boerenknecht met naaister Grietje Johannes Rozier uit Anjum [* 14|08|1798 – † 28|02|1863] en woonde rond 1830 als arbeider onder Westergeest [huisnummer 91]. Hij komt in Ooststellingwerf te overlijden op 26 april 1847, 48 jaar oud.

tiendaagseveldtocht


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: