hystoblog

Home » Westergeest » De Nieuwe Zwemmer

De Nieuwe Zwemmer

Op 26 november 1879 namen de Friese Staten het besluit om een nieuw kanaal te graven: de Nieuwe  Zwemmer. Vanaf de Trekvaart neemt dit kanaal in noordoostelijke richting de route van de Âldswemmer over: 5 kilometer lang en ongeveer 40 meter breed.

De overzichtsfoto vanuit de lucht onderaan deze post geeft een krachtig beeld en is beschikbaar gesteld door  http://hansknijff-fotografie.nl [Dokkum].

De route loopt over land dat nog onteigend moest worden. Hoewel dat niet veel problemen opleverde heeft de provincie toch de gang vaar de rechter moeten maken. Boer Fokke Tjibbes Fokkema kwam terug op zijn ‘minnelijke schikking’ om afstand te doen van 3 ha., waardoor de provincie de rechter moest inschakelen.

Het waren overigens niet alleen lokale boeren van wie de grond werd onteigend. We komen de namen tegen van Louis Gaspard Adrien graaf van Limburg Stirum [Arnhem], Constantia Catharina Wilhelmina van Scheltinga [Neerijnen], Wilhelmina van Heemstra [Giekerk] en Hector Livius van Heemstra [Pieterburen].

Het graven van de Nieuwe Zwemmer was begroot op ƒ 397.725,00, een groot bedrag voor die tijd. Bij de aanbesteding op 4 mei 1880 meldden zich vier aannemers:

  • – Karel van Tongeren [Heerenveen] voor ƒ 248.000,00
  • – Cornelis de Jong [Hardinxveld] voor ƒ 228.500,00
  • – Leendert Kalis Kzn. [Sliedrecht] voor ƒ 218.860,00
  • – Andreas J. van der Werff [Dokkum] voor ƒ 188.060,00

Het werk  werd gegund aan Andreas van der Werff en in het voorjaar van 1880 zetten ‘zijn’ werknemers de spade in de grond. Want met schep en spade, pipegaal en kruiwagens werd de Nieuwe Zwemmer gegraven. Zeer zwaar werk en het verhaal gaat dan ook dat er twee mannen voor nodig waren om de kruiwagen uit de gegraven vaart naar boven te kruien.

De vrijgekomen grond werd naar de omgeving van Ter Lune gebracht of ‘boven’ Oudwoude op laag liggende gronden. Deze worden nog steeds ‘De Bulten’ genoemd.

De anecdote werd geboren dat de werklieden [‘polderjongens‘] hun werk verrichtten als Chinezen en met veel drukte en bombarie in Westergeest terechtkwamen. Ze wisten ook wat feestvieren was: Westergeest zou de vrouwen hebben, Kollumerzwaag de drank. De drank werd achteraf betaald als er een nieuwe voorraad werd gehaald. Dat bracht voor de leverancier wel een risico met zich mee en om zich daarvoor in te dekken leverde hij bij de laatste zending drank geen alcohol maar water. Bang als hij was dat hij deze laatste zending niet betaald zou krijgen.
Op 5 juli 1881 kon Commissaris baron van Harinxma thoe Sloten meedelen dat het kanaal klaar was.

Gelukkig zonder veel onrust en ongelukken. De Leeuwarder Courant van 14 augustus 1880 beschrijft wel een ongeval [afbeelding] waarbij de heimachine breekt en één van de werknemers ongelukkig ten val komt.

1880 - ongeval Nieuwe Zwemmer, LC 14-08-1880

Tijdens de werkzaamheden ontfermde dominee Politiek zich over de ‘polderjongens’ die immers binnen de grenzen van de kerkelijke gemeente aan het werk waren.

Zoals al eerder aangegeven is er bij het graven veel fosielhout [zogenaamd kienhout] boven de grond gekomen – waaronder hout van ongeveer 10 meter lengte. “Het hout gaf hitte als de beste baggelaar”.

Andries Keuning [1827 – 1899, foto rechtsboven] woonde destijds op Cleyn Buma. De brug over de Nieuwe Zwemmer wordt daarom ook Keuningsbrug genoemd.

hansknijff-fotografie.nl__Portfolio_9e870137cd9cba202b1fcc8d6e3b93da_DSC_1240_gew.jpg_bbfe3ed76d7fae17a6790c0013c947e0

 

 


Deze post maakt deel uit van de QR-kuier


1 reactie

  1. […] 1885 kochten ze de kleine gardenierswoning aan de oever van de net gegraven Nieuwe Zwemmer◥, vlak bij de Keuningsbrug. Ze betaalden verkoper Polle Jacobs de Haan daar f 497,- voor. Pieter en […]

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: