hystoblog

Home » Westergeest » meester Westerkamp

meester Westerkamp

In 1892 werd meester Westerkamp “hoofd der school te Westergeest”.1893, Westerkamp, meester Johannes wit-001

Johannes Westerkamp [foto] werd geboren op 19 december 1858 te Kortezwaag. Hij was het tweede kind dat de naam Johannes kreeg. Zijn eerder geboren broertje Johannes stierf drie weken voor diens vijfde verjaardag in 1857.

Twee jaar na zijn komst in Westergeest werd een nieuwe school met een woning gebouwd. Op de afbeelding linksonder uit de Leeuwarder Courant van 12 mei 1884 de aanbestedingsadvertentie. In de Leeuwarder Courant van 05 juni 1894 staat dat de gemeenteraad “in zijn jongste zitting heeft besloten de laagsten inschrijver voor de aanbesteding van het bouwen eener nieuwe school en onderwijzerswoning te Westergeest, den heer S. Dijkstra te Kollum, voor de som van f 7770 het werk te gunnen”.

De inscriptie in de steen rechts naast de voordeur van de woning verwijst naar deze bouw, waarbij de initialen staan voor Johannes Westerkamp, die tot 1 maart 1924 hoofd van deze school was.

Het lijkt er op dat hij daar ongehuwd kwam wonen. Pas op 10 mei 1910 trouwde hij met de in 1861 geboren Klazina Alberdina Mastenbroek, maar hun huwelijk was van korte duur. Nog geen twee jaar later, op 17 januari 1912 kwam Klazina te overlijden “in huizinge Wijk A nr. 51 b” te Westergeest.

Meester Westerkamp heeft tot ongeveer 1914 nog een woning in Jubbega-Schurega. Deze woning nr. 380 werd in de zomer van 1914 onbewoonbaar verklaard en ontruimd.

Per 1 januari 1924 kreeg meester Westerkamp eervol ontslag, wegens het bereiken van “den pensioensouderdom”.

De [politieke] vraag is dan of de openbare school in Westergeest wel kan blijven bestaan vanwege het lage aantal leerlingen [er lijkt zelfs sprake te zijn geweest om de school om te zetten tot een christelijke school, maar daar is het nooit van gekomen]. De ouders kwamen echter in verzet en wendden zich tot de gemeenteraad “die overwegend rechtsch is”. Over de ontstane commotie wordt zelfs geschreven in het Algemeen Handelsblad.

De stemmen van de ouders werden gehoord en de gemeenteraad besloot om een onderzoek in te stellen naar het  juiste aantal leerlingen. Meester Westerkamp “gaf B&W inlichtingen die ter kennis van den gemeenteraad gebracht werden”.

Er werd een commissie in het leven geroepen die op 15 december 1923 vergaderde in aanwezigheid van meester Westerkamp. Ook het echtpaar E. Westra was aanwezig, “thans verklarende voorstanders van het bijzonder onderwijs te zijn”. Deze verklaring zette de discussie op scherp waardoor de commissie er niet uit kon komen en de beslissing aan de Raad werd overgelaten.

Ook de gemeenteraad komt op scherp te staan want pas “na eene langdurige discussie” wordt het voorstel om de school te laten voortbestaan met 7 tegen 5 stemmen aangenomen.

Meester Westerkamp verklaarde zich bereid zijn functie nog tijdelijk te blijven vervullen “totdat deze zaak zal zijn beslist. En dat kan nog een heele poos duren, omdat bij eventuele opheffing, de ouders tot in de hoogste instantie zich daartegen zullen verzetten” zo werd in het Algemeen Handelsblad van 21 december 1923 geschreven.

Die ‘hoogste instantie’ wordt er in 1925 bijgehaald als 300 mensen een protestbijeenkomst houden en zich wendden tot Gedeputeerde Staten. Meester Westerkamp is dan al met pensioen. Hij overleed in Kampen op 12 december 1942.


Deze ‘post’ maakt deel uit van de QR-kuier.

 


1 reactie

  1. […] per 1 januari 1924, nog geen week na de raadsvergadering, kreeg meester Johannes Westerkamp eervol ontslag, wegens het bereiken van “den pensioensouderdom”. Hij was sinds 1892 “hoofd […]

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: