hystoblog

Home » Westergeest » Muursteen: 1886

Muursteen: 1886

 Eelke Meinertswei 22 “De Hichte”

monumentIn de nacht van vrijdag 18 december op zaterdag 19 december 1885 brandde de boerderij van Sieger Klaas Dantuma af. De Tijd van 22 december 1885 beschrijft de brand in een kort redactioneel artikeltje.

Jacob Jans Burggraaff emigreerde in 1910 naar de Verenigde Staten en werd landbouwer te Grand-Rapids [Michigan].

Een half jaar later staat een aanbestedingsadvertentie uit de Leeuwarder Courant van 04 juni 1886. Sieger Klaas Dantuma laat een kleine boerenhuizinge bouwen en ik veronderstel dat hij de afgebrande boerderij liet herbouwen op wat nu Eelke Meinertswei 22 is. Hij zal toen nooit hebben voorzien dat zijn herbouwde kop-romp-boerderij een eeuw later het predikaat “Rijksmonument” zou dragen. De muursteen in de achtermuur verwijst naar het bouwjaar 1886. In de woning zelf is nog de ‘bedsteewand’ uit de afgebrande woning te zien.

Sieger Klaas Dantuma [1840 – 1892] was in 1867 getrouwd met Hiltje of Hitje Doekes Raap [1842 – 1915].

Hoekstra [Hekstra], GooitskeHun zoon Jogchum trouwde in 1911 met Janke L. Klaver [1879 – 1941]. Janke was een dochter van Luitzen Annes Klaver en Gooitske Hoekstra of Hekstra [foto hiernaast]. Ik heb nog niet kunnen achterhalen of zij kinderen hebben gekregen. Maar door het huwelijksjaar en naam van moeder heb ik wel enkele aanwijzingen die mij op het spoor brengen van Gooitske Dantuma [1912 – 1999].

Gooitske Dantuma trouwde met Harmen Merkus [1906 – 1977]. Veel ‘oud-Westergeastmers’ zullen Harms-Goaik en hun zoon Jan Merkus herinneren.

In 2001 kreeg de familie Beerda de boerderij op naam en begonnen zij aan een jarenlange restauratie waar ze de Regnerus Steensma Prijs mee wonnen.


Deze post maakt deel uit van de QR-kuier

 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: