hystoblog

Home » 2015 » september

Maandelijks archief: september 2015

verborgen romantiek van pake Ybele?

POSTZEGELTAALZorgvuldig bewaard. Met potloodkrassen, dat wel. Maar nooit verzonden. Een prachtige kaart met een gedeeltelijk ingekleurde zwart-witfoto. Daaromheen allemaal afbeeldingen van postzegels. In verschillende standen afgebeeld. Iedere stand drukt een gevoel uit. Een ‘geheime’ boodschap. Overgebracht door de manier waarop de postzegel op een prentbriefkaart werd geplakt.

Het was een nieuwe rage. Eind 19e eeuw overgewaaid uit Duitsland. De postzegeltaal. De manier waarop de postzegel op een prentbriefkaart werd geplakt, betekende een ‘geheime’ boodschap.

Uitgevers van prentbriefkaarten speelden hier op in. Vandaar dat o.a. de briefkaart uit de portefeuille van pake werd uitgegeven.

Er mocht geen boodschap op een ansichtkaart worden geschreven. Daarvoor moest de duurdere briefkaart voor gebruikt worden. Werd er wel een boodschap op een prentbriefkaart geschreven dan moesten er postzegels bij geplakt worden.

Bijgaande kaart kwam tevoorschijn uit een portefeuille van pake Ybele Steenstra [1909 – 1989]. Bij o.a. een foto van hemzelf en zijn broer Jan Steenstra [1908 – 1990].

Pake Ybele werd geboren op 09  oktober 1909. De postzegels die op de kaart staan afgebeeld zijn tussen 1924 – 1926 uitgegeven. De kaart zelf is “Fabriqué en France”. Waarschijnlijk dus na 1926, toen Ybele 17 jaar was.

Hij kreeg verkering met Janke Kempenaar [1911 – 1981]. Wanneer precies weet ik niet. Feit is wel dat zij trouwden op 20 mei 1933.

Beppe Janke Kempenaar werd geboren in het gezin van Rindert en Aagtje Kempenaar – Bijlsma. Haar grootvader Luitzen Bijlsma» was daar zijn laatste jaren inwonend.

Tijdens hun huwelijk hebben pake Ybele en beppe Janke o.a. op ‘Cleyn Buma’» gewoond.

Zal Ybele in de jaren voor zijn huwelijk gebruik hebben gemaakt van verborgen romantische boodschappen? En de prentbriefkaart met afbeeldingen hebben gebruikt als hulp?

U kunt meehelpen om onze geschiedenis completer te maken. Want heeft u meer informatie, een aanvulling, een foto of ander materiaal wat past bij deze ‘post’?  Plaats dan a.u.b. onderaan een reactie of stuur een mail».


bronnen

Ing. Johannes M.Minnema

Johannes Minnes Minnema werd op 7 mei 1903 geboren te Murmerwoude. Hij was erg begaafd in techniek en wiskunde en volgde de opleiding werktuigbouw aan de MTS in Leeuwarden. Hoewel hij graag naar Amerika wilde emigreren duurde dat nog tot 1928 vóór hij daar kon beginnen aan een ‘veertien maanden wild avontuur’ voordat hij werk vond in de buurt van New York.

In 1931 ging, tijdens zijn vakantie in Fryslân, zijn werkgever failliet en Minnema besloot om niet meer terug te keren. Hij was toen terug in een omgeving die hem dierbaar was en in welke hij zich al voor zijn vertrek naar Amerika was gaan interesseren.

De door hem ontwikkelde theorieën en gedachtes werden over het algemeen niet door de heersende wetenschap gedragen. Maar hij kan gezien worden als een amateur-archeoloog die veel kennis bezat over de steentijd-archeologie. Daarbij tekende hij illustraties van vondsten; vondsten die uiteindelijk in tal van instellingen terecht kwamen. Op één stuk na. Dit in 1939 gevonden stuk heeft een plaats gekregen in de grafsteen van Minnema en zijn vrouw Ruurdje Vries [1914 – 1991].

Minnema was oudheidkundige en uitvinder en werd door dr. Assien Bohmers gevraagd om als veld-assistent te helpen bij opgravingen in Unterwisternitz [Oostenrijk]. In die rol nam hij o.a. dorpsgenoot Andries van der Veen in dienst en vertrokken ze op 19 mei 1942 met Bohmers naar Oostenrijk. Minnema was in het vroege voorjaar officieel in dienst gekomen van Ahnenerbe, een nationaalsocialistisch onderzoeksinstituut, dat als voornaamste taak had om wetenschappelijke bewijzen voor de herkomst en superioriteit van het zogenaamde Arische ras te vinden.

Hij overleed op 20 april 1984 en ligt begraven te Westergeest. Op zijn steen staat gebeiteld: ‘âldheidkundige’.

 

En nu u. Weet u meer over Minnema te vertellen? Of over zijn familie. Reageer dan en help ons onze dorpsgeschiedenis completer te maken.

De smederij

1937, v.l.n.r: Eelke Meinertswei 18 - Eelke Hoogeboom, een reiziger uit Leeuwarden, Wessel Veenstra, Mintsje Hoogeboom (vrouw van Eelke), twee buurkinderen, meesterknecht Jacob Huisman, agent Schaafsma [collectie Foestrumer Archief]

1937, v.l.n.r: Eelke Meinertswei 18 – Eelke Hoogeboom, een reiziger uit Leeuwarden, Wessel Veenstra, Mintsje Hoogeboom (vrouw van Eelke), twee buurkinderen, meesterknecht Jacob Huisman, agent Schaafsma [collectie Foestrumer Archief]

Jarenlang heeft ons dorp een smederij gehad. En de naam Hoogeboom was meer dan een eeuw synoniem voor ‘de smid’. Hoeveel Foestrumers hebben bij ‘de smid’ gestaan om bougievonkjes? Aan zijn reactie destijds denk ik  nú op te kunnen maken dat ik niet de enige ben geweest …

In 1863 kwam Jacob Jacobs Hoogeboom 21 jaar oud, van Ternaard naar Westergeest en huurde hij het perceel van Gerrit Sjoerds de Jong. Op 20 mei 1865 trouwt Jacob Jacobs Hoogeboom met Boukje Elles Wiersma uit Oudwoude. Hij koopt de smederij op 9 mei 1866. Hij is de eerste Hoogeboom die smid is in Westergeest. In de koopakte staat beschreven:

Eene Huizinge en Grofsmederij met erve “cum annexis” te Westergeest, Gemeente Westergeest Sectie B No 1083, ter grootte van 4 roede 65 el, de koopprijs was fl 1200,=, d.d. 9 mei 1866”.

Cum annexis is latijn en betekent “met alle toebehoren”. Uit de koopakte valt op te maken dat het perceel ten zuiden grensde aan de Armvoogdij, ten westen aan de school en “ten noorden aan den Heer Andreae.”

Drie generaties Hoogeboom hebben het vak vanuit de smederij uitgeoefend:

  • Jacob Jacobs Hoogeboom (1842 – 1908).
  • Eelke Jacobs Hoogeboom (1886 – 1949).
  • Jacob Eelkes Hoogeboom (1922 – 1994).

Op 29 oktober 1982 is de smederij officieel gesloten en kwam er een eind aan een periode van 119 jaar dat een Hoogeboom hier hun vakwerk toonde. Vakwerk dat ook tot uiting kwam aan de ijzeren band op de vensterbanken van de smederij. Destijds gold de smederij als ‘hangplek’ en hielden de aanwezigen het licht tegen. Hoogeboom had daar last van en maakte de ijzeren band met punten. Niemand ging toen nog op de vensterbank zitten.

Vlak voor de smederij de deuren sloot, mocht ik deze fotoserie maken. Op één van die foto’s zijn de ijzeren punten op de vensterbank redelijk zichtbaar.

En nu u. Hebt u interessante verhalen, foto’s of andere wetenswaardigheden over ons 1250 jaar oude dorp? Schroom dan niet om die met ons te delen. Samen maken wij dan onze dorpsgeschiedenis completer.