hystoblog

Home » vroegste geschiedenis » Westergeest getroffen door tsunami

Westergeest getroffen door tsunami

tsunami, bron: wikipedia

tsunami, bron: wikipedia

De tsunami wierp zich op de toenmalige Friese kust. Met golven tot 5 meter. Met een kracht die tot 10 meter grote bomen omver stootte. Veengronden werden landinwaarts geworpen. Het landschap veranderde drastisch.

Het was een catastrofe van apocalyptische omvang. De oorzaak was een onderzeese aardverschuiving voor de Noorse kust. Zo’n 8000 jaar geleden. Maar de gevolgen zijn nog steeds vindbaar.

In 1881 schreef de Leeuwarder Courant over de “groote hoeveelheid hout welke men uit den bodem haalt, tengevolge van de verbreeding van het kanaal ‘de Zwemmer’”. Het was “schier niet te gelooven”. Honderd wagens vol fossielhout of kienhout, overblijfselen van bossen die het land hadden bedekt. De stammen en stronken zakten steeds dieper weg in het zurige natte veen. Het hout werd van zuurstof afgesneden en zodoende goed geconserveerd.

In de ‘Tegenwoordige Staat van Friesland’ [deel 1] wordt een bijzonderheid genoemd die mogelijk op een tsunami duidt: “In die oorden daar en tegen, daar men nu de hooge Veenen heeft, worden niet zelden heel en halve boomen, of afgekapte boomen en wortels, in de aarde gevonden, sommigen zelfs tot een aanmerkelyke diepte; doch allen met de toppen Zuidoost, en met de wortelen Noordwestwaards gekeerd; dus door hunne strekking aanwyzende, van waar de bovengrond gekomen zy”.

In 1969 werden de fierljepwedstrijden bij de Âldswemmer gehouden. Tijdens een fierljepwedstrijd kwam een fierljepper in aanraking met een kienstobbe. Het gevaarte bleek zo’n 3 x 2.80 mtr. te zijn. De stobbe werd in 1970 met groot materieel naar een speciale plek in het dorp gebracht. Op de kruising Prellewei – Eelke Meinertswei kreeg het een ereplek.

De keinstobbe van Westergeest 1987 [eigen foto]

De keinstobbe van Westergeest 1987 [eigen foto]

Duizenden jaren was de stobbe onaangetast gebleven. Maar op de ereplek in ons dorp kreeg de tand des tijds vat op het hout. De stobbe verdween langzaam maar zeker. Wat voorlopig nog resteert is een plek in ons dorpswapen.

Voorlopig, want er liggen nog veel meer kynstobben rondom ons dorp …. Wordt vervolgd?

“En nu u” – hebt u/jij meer informatie over dit onderwerp, schroom dan niet …..


bronnen:


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: