hystoblog

Home » personen » ‘een warber leven’.

‘een warber leven’.

Durk Annema [1949][collectie Foestrumer Archief]

Durk Annema [1949][collectie Foestrumer Archief]

Een man die midden in het sociale leven stond. Een westergeastmer wiens naam regelmatig opduikt. In de verhalen en anecdotes die beschreven staan in  mijn boek FOESTRUM. Hij zat in de oudercommissie van de school,  in het commissie(bestuur) voor Volksonderswijs, voorzitter van ijsclub “Nooit gedacht” en hij was voorzitter van de begrafenisvereniging “Burenplicht“.

Dirk of Durk Annema werd geboren op 29 oktober 1885 in het gezin Hedman Annes Annema [1832 – 1925] en diens tweede vrouw Marijke Gosses Hellinga [1844 – 1913]. Op 18 mei 1911 trouwde hij in de gemeente Dantumadeel met Lijsbert [Lies] Hoekstra, geboren in Westergeest op 2 december 1881 en daar ook overleden op 19 december 1954. Haar vader was slager Pieter Hoekstra [1857 – 1950], Pieter was vroeger slager aan de Foarwei [latere Eelke Meindertswei].

Durk en Lies woonden aan de Achterwei op het perceel Bumawei  1. Deze boerderij is afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Ze waren buren van Anne en Jantsje Huisman. De boerderij Bumawei 1 had Durk gekocht van Haaije en Griet (Haaije van der Zwaag). Daarvoor woonden ze in het huis van Keizer aan de Achterwei. Dit huis stond tussen de bouwverenigingshuizen en de slagerij van Anne Fennema [Bumawei 21] in.

Uit hun huwelijk werden twee zonen geboren, Herman en Pieter.

Durk was boer maar we komen hem ook tegen als voerman bij de begrafenisvereniging en ‘brandweer’.

Met de brik reed hij ‘s zondags vaak de Kollumer familie Heeger [bekend van de kledingzaak] naar de Katholieke kerk in Dokkum. En passant nam hij dan zijn katholieke dorpsgenoten Chris en Geartsje Zantman ‘gratis’ mee. De Heegers konden het beter betalen dan de skearbaes van het Kalkhús, wiens woning naast garage Kuipers stond en in 1934 afgebroken is. Chris Zantman was ook bokkenhouder wat duidelijk te ruiken was.  De blauwe kiel van Durk moest, na de wekelijkse scheerbeurt van Durk op zaterdag, buiten luchten.

Als voerman reed Durk de ‘sûkerijwoartels’ naar de Coöp. Sûkerij Fabriek op de “Bonte Hond” of verrichtte hij hand en spandiensten voor kleine boeren die geen paard en wagen hadden.

Na ‘een warber leven’ overleed Dirk H. Annema in 1978.

En nu u? Kunt u met meer informatie reageren op deze ‘post’ en mij helpen onze dorpsgeschiedenis completer te maken? Al vast bedankt!


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: