hystoblog

Home » 2016 » oktober

Maandelijks archief: oktober 2016

vogelwacht, afdeling Westergeest

durk-van-der-veen

Durk van der Veen [foto collectie Foestrumer Archief]

Zeventig jaar geleden werd de Vogelwacht afdeling Westergeest opgericht. Het was in april 1946 een initiatief van visser Jan Brouwer [1903 – 1990] en Durk van der Ploeg [De Dôlle]. Heel snel daarna sloot Durk van der Veen [06 november 1906 – 29 maart 2006] zich bij hen aan.

kievitseiToen in 1986 het 40 jarig bestaan werd gevierd in café de Jager, was Roel Nicolai [1933 – 2014] voorzitter. Die avond werd de eerste prijs [een wisselbeker, beschikbaar gesteld door Sierd Boersma] uitgereikt aan Anco Nicolai, een zoon van Roel. Hij had het eerste kievitsei van de Vogelwacht gevonden.

Toen al voorspelde de Vogelwacht donkere wolken boven het eieren zoeken en rapen: “Wij zijn trouwens van mening dat men daar in den Haag toch hoe dan ook bezig is ons uit het veld te krijgen. Het eieren zoeken zal op den duur alsnog worden verboden denken wij”.
Tijdens het 50-jarig jubileum bleek dat Roel Nicolai meer dan 25 jaar voorzitter is geweest. Hij kreeg daarvoor van de Bond een onderscheiding in de vorm van een “Sulveren Ljip”. Derk van der Kloet trad af toen de Vogelwacht 60 jaar bestond – hij was 33 jaar als bestuurslid actief geweest.

Durk van der Veen, mede oprichter en toen oudste lid, heeft het 60-jarig jubileum net niet mogen meemaken. Hij stierf op 29 maart 2006 op 99 jarige leeftijd.

nicolai-roel-2

Roel Nicolai [foto eigen collectie]

Glimlachend vertelde Roel Nicolai een verslaggever van de Kollumer Courant ooit: “Heel vroeger, nog voordat ik voorzitter was, gingen we met de hele club op de laatste dag te ‘aaisykjen’. De eieren, zowel van kievit als de grutto, kwamen dan bij ‘Grutte Frans’ in een handketel, waarna ze met een stukje ‘brea’ opgegeten werden. Hier kwam dan ook een slokje bij. Och, we hadden dan een complete route op de laatste dag. Onderweg koffiedrinken, ergens wat eten en drinken. Het is wel gebeurd dat er nadien iemand met zijn auto in een heg reed. Dit was nog onder voorzitterschap van Frans Huisman”.

 

Nu U? Hebt u aanvullingen, anekdotes of ander materiaal, schroom dan niet om op deze post te reageren. U helpt daarmee onze dorpshistorie completer te maken.

bronnen:

  • Foestrumer Archief
  • Kollumer Courant