hystoblog

Home » gastschrijvers

gastschrijvers

Historie Westergeest beschreven

Historie Westergeest beschreven

Op Hystoblog worden ook artikelen over Westergeest e.o. geplaatst die door anderen zijn geschreven. Heeft u / heb jij een mooi verhaal op papier gezet of gepubliceerd en kan dat ook geplaatst worden, neem dan contact◥  met ons op.


Jack Boersma werkte tot zijn pensioen bij het Streekarchivariaat Noordoost Friesland. Hij was archivaris oud archief Gemeente Dokkum, Oost-Dongeradeel, West-Dongeradeel, Ameland en Schiermonnikoog

Van zijn hand verscheen:

“Kippenoorlog in de Dôlle”◥


Erik Dijkstra is van jongs af aan gefascineerd door alles wat met geschiedenis te maken heeft. Je kunt wel zeggen dat dat er bij hem met de paplepel in is gegoten door de prachtige verhalen die zijn vader vertelde over de ‘goeie ouwe tijd’. Zijn interesse begon bij z’n eigen familiegeschiedenis waarvan de wortels liggen in Noordoost Friesland. Dat heeft zich uitgebreid naar de Tweede Wereldoorlog door het oorlogsdagboek van zijn ‘pake’ Eelke Dijkstra. Lees meer op www.ferline.nl◥.

Van zijn hand verscheen:

gerooide boom bij Landlust◥


Tjerk Karsijns woont in Roden. “Een bezoek aan Tjerk Karsijns uit Roden is een veredelde geschiedenisles. Al van jongs af aan houdt hij zich bezig met de regionale geschiedenis en hij weet hier in geuren en kleuren over te vertellen. 
In 1946 werd Tjerk geboren in Roden. Hij bracht er zijn hele jeugd door. ‘Mijn ouders woonden in de Heerestraat, waar nu Rima zit’, zegt hij. ‘Van jongs af aan ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van Roden en omstreken. Alles wat mijn opa en oma over vroeger zeiden, sloeg ik al op. Altijd mijn oren open gehouden.’

Tjerk documenteerde alles. Dat deed hij al in zijn werkzame leven (Tjerk werkte onder andere voor de Rotterdamse Bank, een bouwbedrijf en Cordis), maar pas na zijn pensionering ging hij al zijn informatie uitwerken. Samen met Wim Fonk schrijf hij drie boeken, waaronder eentje over de historie van de Rodense brandweer. Hij merkte echter dat de belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis tegenviel. ‘Ik heb zo ontzettend veel verhalen. Echt uitgebreid ook. Maar waar moet ik er mee heen? Ik heb geen idee.’” [bron Dekrantnieuws.nl]

Van zijn hand verscheen:

“Johannes van der Wiel”◥


Renze Petersohn, werkzaam aan het Friesland Collega, is beheerder van de website familiestamboom◥.

Daarop worden niet alleen familiestambomen uitgewerkt, maar schrijft en verzamelt Renze meerdere artikelen.

Van zijn hand verscheen:

Binne (Benny) van der Meer naar Amerika◥.


Postma, Reiner [foto Sake Beerstra]

Reinder Postma [1956 – 2021] werd, samen met zijn vrouw, op zaterdag 31 maart 2018 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Reinder Postma was van 1985 tot 1991 verbonden aan het Fries literair tijdschrift ‘Absint’. Reinder was eindredacteur en verantwoordelijk voor de opmaak. Sinds 1989 is de heer Postma historisch onderzoeker. Hij doet onderzoek naar onopgeloste gebeurtenissen en individuele levensgeschiedenissen tijden de Tweede Wereldoorlog, met name in de regio Noordoos Fryslân. Hij schreef onder andere ‘De oorlog een gezicht gegeven-Kollumerland’ en ‘De oorlog een gezicht gegeven-Dokkum’. Bovendien leverde de heer Postma een bijdrage aan het onderzoek naar de luchtoorlog boven Friesland van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF). Ook leverde hij een bijdrage hierin voor de herdenking van de daarbij gesneuvelde militairen van de Royal Air Force. Hierbij ondersteunde Reinder bij de totstandkoming van een monument.

Daarnaast ondersteunde de heer Postma mensen bij het nazoeken van hun familiegeschiedenis. In het bijzonder met betrekking tot de opvang van Joodse onderduikers. Tevens ondersteunde de heer Postma bij het aanvragen van de Israelische onderscheiding ‘ChassidUmot ha-Olam’ (Rechtvaardige Onder de Volkeren) van het YadVashem-instituut in Jeruzalem voor diverse personen.

Tevens is Reinder actief op het terrein van regionale en lokale geschiedschrijving en schreef hij diverse publicaties over o.a. ‘beurdiensten op Dokkum en Leeuwarden’en het buitenhuis ‘Fogelsangh State en de ‘4th earl of Clancarty’ een Engelse edelman die een buitenhuis had in Oudwoude en tevens eigenaar was van Rottumeroog.

Van 1991 tot 2002 was de heer Postma vrijwilliger bij de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Daarnaast was hij redactielid van het verenigingsblad ‘De Sneuper’. Van 1993-2011 was de heer Postma secretaris van het heraldische college van de ‘Fryske Rie foarHeraldyk van de FryskeAkademy te Leeuwarden.

bron: RTV NOF◥

Van zijn hand verscheen:

“Zes jonge mannen komen om”◥

%d bloggers liken dit: