hystoblog

Home » Posts tagged 'Berend van der Haak'

Tagarchief: Berend van der Haak

125 jaar !

Bijgaand  een briefje en een oude advertentie welke mijn moeder Froukje Bijlstra van der Haak bij mij bracht. Mijn overgrootouders zijn dus op 15 mei 1891 getrouwd  15 mei as. dus 125 jaar geleden. Volgens mijn moeder is het hoogst waarschijnlijk dat ze dan ook gelijk hier op dit adres bij de wagenmakerij zijn komen wonen . Dat houdt dan weer in dat het bedrijf hier op 15 mei 125 jaar is gevestigd. Mijn vraag of jij hier ook enige info over terug zou kunnen vinden dat dit ook zou zou kunnen zijn.


1926, advertentie

De bewuste advertentie uit 1926 met de aantekening van Froukje Bijlstra van der Haak.

Berend en Baaije van der Haak

Berend en Baaije van der Haak

Een huwelijksjubileum in 1926. En een advertentie. Froukje Bijlstra van der Haak kwam de advertentie tegen. En ging rekenen. Met een korte ‘krabbel’ schreef zij: “1891 – 2016 is 125 jaar”. Op 14 mei 1891 trouwden Berend van der Haak [1862 – 1950] met Berber Viersen [ 1866 – 1950]. Van der Haak is een bekende naam in Westergeest. Bouwbedrijf Van der Haak Bijlstra. En het lijkt er inderdaad op dat die zaak in 2016 een 125-jarig jubileum kan vieren. Omdat Berend en Berber na hun huwelijk zijn gaan wonen in Westergeest. En Berend “wagenmaker” werd – let wel, hij wás leerling-wagenmaker.

In het inschrijvingsregister staat in de kolom “Dagteekening en Jaar van inschrijving in de Gemeente” de datum inschrijving. Maar de exacte datum van inschrijving in de gemeente Kollumerland c.a. is lastig te ontcijferen [op de volgende bladzijde een detail-opname uit bovenafgebeeld register] – wordt daar juni ’91 bedoeld? Dat zou twee weken na hun huwelijk zijn. En het lijkt er ook op dat Berber drie weken na Berend werd ingeschreven …

inschrijving in Kollumerland

inschrijving in Kollumerland

De kolom vóór datum inschrijving duidt op de woning waar het echtpaar kwam te wonen: A28. Ik had al aangegeven dat er niet een 1-op-1 vertaling naar huidige adressen bestaat, maar dat de A hier duidt op een woning in Westergeest zelf. De smederij werd aangeduid met woning 30 A.

Zie ook de pagina ‘huisnummering

inschrijving in Kollumerland [detail]

inschrijving in Kollumerland [detail]

Op 13 december 1892 werd dochter Janke geboren. Helaas was de vreugde van korte duur. Janke overleed drie weken later. Op 9 januari 1893. Haar overlijden werd ‘afgemeld’ door o.a. Jacob Jacobs Hoogeboom. Daarmee geeft deze intrieste en droevige gebeurtenis een aanwijzing maar ook bevestiging. De bevestiging zit er in dat in de overlijdensakte staat vermeld dat Janke overleed in “huizinge Wijk A nummer achtentwintig”. Dat komt dus overéén met de vermelding in inschrijvingsregister van 1891. De aanwijzing zit er in dat het overlijden van Janke werd ‘afgemeld’ door Jacob Jacobs Hoogeboom. De smid.

In geval van overlijden was de zogenaamde ‘burenplicht’ aan de orde. De zes naaste buren van de overledene waren verplicht om alles rondom het overlijden en de begrafenis te regelen. De twee directe buren gingen in het dorp ‘leedzeggen’ en moesten aangifte van overlijden doen op het gemeentehuis in Kollum. ‘Afmelden’ werd dat ook wel genoemd. Uiteraard ging dat met respect en werd het zondagse pak daarvoor aangetrokken. Jacob Hoogeboom en Berend van der Haak waren dus kennelijk buren.

Op basis van deze gegevens kunnen we volgens mij stellen dat Bouwbedrijf van der Haak en Bijlstra in 2016 het 125-jarig jubileum kan vieren.

Lees meer over dit jubileum, dat op 20 mei 2016 werd gevierd, op RTV Noordoost-Friesland.

En u nu? Kunt u deze post aanvullen met verhalen of foto’s. Graag nodig ik dan uit om te reageren.

Bronnen o.a.:

De klokluider

 Eelke Meinertswei 21 “de Âlde weinmakkerij”

 

De âlde weinmakkerijGebouwd rond 1750. Eén van de karakteristiekste gebouwen uit het straatbeeld van Westergeest. Totdat het in 1990 plaats maakte voor nieuwbouw.

Op bijgaande foto staat de âlde weinmakkerij rechts afgebeeld. Links op de foto de toegangshekken tot de kerk en het kerkhof.

Berend en Baaije van der HaakDe âlde weinmakkerij was vanaf 1891 het domein van Berend van der Haak [1862 – 1950]. Berend was getrouwd met Berber Viersen [1866 – 1950]. Samen staan ze fier en trots op bijgaande foto. Berend was in Driesum al begonnen als wagenmaker en zette dat werk in Westergeest voort.

Eenmaal in Westergeest timmerde hij ook de  lijkkisten. Maar hij beschikte niet altijd over voldoende hout. Als Berend werd ingelicht door de bode, gaf hij voerman Dirk H. Annema [1885 – 1978] de opdracht om hout te halen bij Oberman te Dokkum. Toen nog met paard en wagen. En desnoods op zondag!

Als de kist was getimmerd werd deze afgewerkt met een zwarte substantie.

In 1922 werd Berend door de Raad van Kollumerland c.a benoemd tot klokluider van Westergeest. [bijgaand bericht stond verscholen in het Nieuwsblad van Friesland, 09 mei 1922] Berend deed dat werk vol overgave en met een grote nauwkeurigheid. Op zijn werkbank stond daarom een wekker die ongeveer zes minuten voor 09:00 uur en 18:00 uur afliep – tijd voor Berend om naar de kerktoren te gaan. Een klus die hij tot bijna zijn 90ste jaar klaarde [klik om meer te lezen over de kerkklok]

1922-05-09, Nieuwsblad van Friesland

Zijn zoon Pieter van der Haak nam de wagenmakerij over en het bedrijf werd langzaam maar zeker omgezet naar een timmerbedrijf. Pieter van der Haak [1898 – 1973] was getrouwd met Jitske van Assen [1904 – 1967].

Pieter van der Haak kwam als ouderling regelmatig op huisbezoek bij o.a.  Jan en Wietske Merkus. Uit die periode stamt een prachtige anekdote: Jan Merkus ging trouw naar de kerk. Regelmatig kwam ouderling Pieter van der Haak op [huis]bezoek. Zo’n bezoek verliep volgens een vast ritueel: Jan deed de pet af en zei: “No Pieter begjin mar“. Pieter deed dan zijn verhaal, las een stukje uit de bijbel – dan kwam er een traan – en zei Jan: “Ja Pieter, sa is’t“.

Daarna kwam de pet weer op.

In 1951 werd het bedrijf voortgezet door Pieter van Haak en schoonzoon Jabik Bijlstra en groeide het bedrijf verder uit. In 1983 hebben de zonen het bedrijf overgenomen van hun vader Jabik Bijlstra. Inmiddels is het Bouwbedrijf Van der Haak en Bijlstra uitgegroeid tot een middelgroot bouwbedrijf. Rond 2012 voerde het bedrijf herstelwerkzaamheden uit aan de eeuwenoude kerk van Westergeest.

Vandaar dat negentig jaar nadat zijn overgrootvader voor het eerst als officiële klokluider de kerktoren bezocht, Oebele Bijlstra in 2012 het vergulde haantje weer op dezelfde kerktoren plaatste.

Oebele Bijlstra plaatst haantje

Foto gemaakt door Sake Beerstra [RTV NOF]


Deze post maakt deel uit van de QR-kuier