hystoblog

Home » Posts tagged 'Jan Veenstra'

Tagarchief: Jan Veenstra

Wiebe Veenstra verongelukt

15 januari 1918, Nieuwsblad van Friesland [Hepkema’s courant]

Het is een kort berichtje. Geen namen in het artikel, maar het drama is er niet minder om.
In een zoektocht naar mogelijke slachtoffers kom ik uit bij de 63-jarige arbeider Wiebe Veenstra. Het lijkt er op dat hij de man is die overleed aan de gevolgen.

Wiebe [of Wybe] werd op 15 augustus 1854 te Driesum geboren. In het gezin van landbouwer Wessel Wybes Veenstra en Doetje Sytses de Boer. Hij was 22 jaar toen hij in op 17 mei 1877 het huwelijk trad met de 20-jarige Westergeastmer Janke Ritskes Kiersma. Een dochter van koopman Ritske Jans Kiersma en Grietje Jans Toekstra.

Voor zover ik kan nagaan kregen zij 10 kinderen:
1. Doetje, 20-03-1878
2. Grietje, 01-01-1880
3. Trijntje, 23-05-1882
4. Wessel, 19-01-1885, overleden op 2-jarige leeftijd op 11-01-1887
5. Wessel, 12-02-1887
6. Ritske, 19-10-1889, overleden op 26-03-1891, 17 maanden jong
7. Ritske, 15-10-1891
8. Jan, 04-01-1894
9. Aaltje, 08-07-1896
10. Jan, 24-03-1900

Wiebe overleed op 12 januari 1910. In Westergeest.

Heb jij foto’s of aanvullingen in tekst bij deze post? Reageer dan en help mee om onze dorpsgeschiedenis completer te maken.

Bronnen:

9 mannen vochten in “Indië”

Indië-gangers [020-FA]Tijdens de oorlog na de Tweede Wereldoorlog vochten 9 mannen uit Westergeest in een ver, warm land.

Het was niet hún oorlog. Zij zaten destijds niet op “Indië” te wachten. Ze waren verplicht om ons bevrijde Nederland te verlaten vanwege de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog [1945 – 1949] – in feite een guerrilla van de Indonesische nationalisten tegen de Nederlandse eenheden.

In deze periode werden twee kortdurende Nederlandse offensieven uitgevoerd; de zogenaamde politionele acties. Zo genoemd omdat Nederland Indonesië niet als een onafhankelijke staat erkende maar als een opstandige beweging in de kolonie Nederlands-Indië.

Tjalling Sipma was de eerste dorpsgenoot. Hij moest in het voorjaar 1946 voor zijn dienstplicht opkomen in Kampen. Daar volgde hij enkele maanden een opleiding en kreeg hij te horen dat hij naar “Indië” moest. De vertrekdatum voor zijn groep was 03 september 1946. Vijf andere jongens volgden snel:

  • Tjalling Sipma [* 04|11|1925]
  • Heine van Assen [* 24|08|1925 – † 01|10|1996] [links op de foto]
  • Lieuwe Huisman [* 06|12|1925 – † 22|07|1998][midden op de foto]
  • Jan Kingma [* 26|02|1925 – † 21|10|2000]
  • Sierk Schotanus [* 07|04|1925 – † 23|07|1996]
  • Andries van der Veen [* 25|05|1925 – † 26|08|1972] [rechts op de foto]
  • Abraham de Vries [*11|08|1915 – † 02|07|1987]
  • Jan Veenstra [* 02|10|1925 – † 27|11|1969]
  • Heine de Bruin [* 19|02|1928 – † 03|09|1994]

Voor Liekele van der Veen [* 21|04|1925 – † 22|04|2004] en Heine de Bruin werden uitzonderingen gemaakt. Liekele kon niet gemist worden op de boerderij en bleef thuis. Heine de Bruin wílde niet achterblijven als de ‘andere jongens wel moesten gaan’.

Heine van Assen heeft van zijn Indië-tijd een fotoalbum gemaakt. Foto’s uit dit album zijn / worden geplaatst op mijn blog ‘Indiëganger, Heine van Assen