hystoblog

Home » Posts tagged 'Loonstra'

Tagarchief: Loonstra

welke ‘huizinge’ was opa’s thuis?

“Onze opa Wiltje Ebes Loonstra geb. 8 jan. 1855 Westergeest in huis nr. 76a. Hij was een zoon van Ebe Wiltje LOONSTRA en Baukje Rudmers HUISMAN. Is er iemand die ons kan vertellen waar dit huisje staat of heeft gestaan?”


De vraag kwam via de SNEUPER bij mij binnen. Op het eerste gezicht een simpele vraag. Maar toch een vraag met venijn. Er bestaan immers geen overzichtslijsten met de ‘huizingenummers’ omgezet naar huidige adressen.

Het gebruik van huisnummers werd omstreeks 1808 voorgeschreven. Toen bepaalde Napoleon dat ieder gebouw een nummer moest hebben. In de jaren 1816/1817 werd er nog een keer omgenummerd. Na nog wat wijzigingen werd in de periode 1960/1965 de dorpsnummering omgezet in de nummering per straat.

Triemen

Ebe Wiltje LOONSTRA [1824] trouwde in 1852 met Baukje Rudmers HUISMAN [1822 – 1864]. Een jaar later kregen zij een zoon, Wiltje Ebbes. Één dag na zijn geboorte kwam de baby te overlijden “op den zevenentwintigsten dag der maand april des middags ten twaalf ure, in de huizing nommer zes en zeventig a te Westergeest”. We gaan er van uit dat de familie toen ook op dit adres woonde.

Twee jaar later werd ‘opa Wiltje Ebes’ geboren. Op 6 januari 1855. In 1858 overleed hun één week oude zoontje Rudmer. Volgens de overlijdensakte te Oudwoude. In geval van overlijden was de zogenaamde ‘burenplicht’ aan de orde. De zes naaste buren van de overledene waren verplicht om alles rondom het overlijden en de begrafenis te regelen. De twee directe buren gingen in het dorp ‘leedzeggen’ en moesten aangifte van overlijden doen op het gemeentehuis in Kollum. “Afmelden” werd dat ook wel genoemd. Uiteraard ging dat met respect en werd het zondagse pak daarvoor aangetrokken.

Toen de jonge Wiltje Ebes overleed werd ‘afgemeld’ door Meindert Klazes de GROOT en Wijbe IJjes WESTRA. Via de overlijdensgegevens van deze mannen hoopte ik op het spoor te komen van ‘huizing nommer zes en zeventig a te Westergeest’.

Maar deze insteek bracht mij niet verder. Ik kreeg uiteindelijk wel de indruk dat ‘huizing nommer zes en zeventig a te Westergeest’ ergens in het kadastrale midden van Westergeest zou moeten staan. Mijn focus kwam op de Triemen te liggen.

Voor iets heel anders gebruikte ik weer een keer HISGIS. Kadastergegevens uit 1832. Ik kreeg een ingeving om de kadastergegevens van het huidige Triemen te bekijken. En de overlijdensaktes van de toenmalige bewoners er naast te leggen. Met name de overlijdensaktes van rond 1832. Die geven m.i. een redelijke overtuiging dat de genoemde ‘huizinge’ dezelfde zou kunnen zijn als de woning in HISGIS genoemd. Toen ik die onderzoeksrichting insloeg, boorde ik een voor mij onbekende combinatie aan waarmee ik bijgaand overzicht samenstelde.

Twee maanden nadat de vraag via de SNEUPER bij mij binnen kwam, stuurde ik deze bevindingen naar de vragenstelster. Zij en haar broer kunnen nu heel dicht bij de veronderstelde geboorteplaats van ‘opa Wiltje Ebes’ komen. Volgens mij ergens in de rode cirkel op bijgaande foto.

Door de zoektocht naar het thuis van ‘opa Wiltje Ebes’ kreeg ik ook beter zicht op de ‘huizingenummers’ omgezet naar huidige adressen. Op dit blog een overzicht van de ‘huizingenummers naast de huidige adressen.

En nu u – als u wat kunt bijdragen aan deze post nodig ik u van harte uit om te reageren. Samen maken wij onze [dorps]geschiedenis dan completer.


bronnen:

Timmerman kóópt huis

Leeuwarder Courant, 09 december 1895

Leeuwarder Courant, 09 december 1895

1895. Een jongeman las bijgaande advertentie. Lonkte naar een eigen huis. Een eigen gezinnetje.

Drieentwintig jaar eerder, 7 oktober 1872. In Westergeest werd timmerman Hermanus van der MEULEN vader. Hij en zijn vrouw Aaltje de BOER kregen een zoon, Anne van der MEULEN.

Hermanus was op 14 mei 1863 getrouwd. Zijn vrouw Aaltje overleed op 49-jarige leeftijd toen zoon Anne een tiener was. Op 6 augustus 1886, in huizinge 67 wijk A. Er werd aangifte van overlijden gedaan door de buren, de 28 jarige Jacob LOONSTRA en de 26 jarige Sipke SLOOT. Ik noem deze ‘aangevers’ omdat zo’n vier jaar later Hermanus hertrouwd. Op 17 mei 1890. Met de zus van Jacob LOONSTRA, Antje LOONSTRA. Beiden zijn kinderen van Date Dates LOONSTRA en Lijsbert Jacobs de BREE – dus telgen uit de bekende Loonstra-familie op Keatlingwier. Hermanus woonde [later] ook aan de Eelke Meinertswei, naast de smederij.

Maar terug naar zoon Anne. Want Anne las op een zeker moment bijgaande advertentie. Hij lonkte naar een eigen huis. En hij kocht op vrijdag 13 december 1895 de woning plus grond van Tjerk Harts MEDEMBLIK. Op Keatlingwier. Want Anne had trouwplannen. Op 23 mei 1896 trouwde hij met Dieuwke HAALSTRA [1873 – 1961]. Voor zover ik kan nagaan kregen ze drie kinderen: Hermanus [1897], Wytse [1899] en Lammert [1901]. Hermanus komt op 28 juni 1906 te overlijden als hij negen jaar jong is.

Anne overleed op 22 mei 1936. Te Driesum.

En nu u, a.u.b. – als u meer weet over Anne van der MEULEN of Tjerk Harts MEDEMBLIK, of over één van de anderen, dan nodig ik u graag uit om te reageren ! Samen maken wij onze d[dorps]geschiedenis dan completer.