hystoblog

Home » Posts tagged 'Wessel Veenstra'

Tagarchief: Wessel Veenstra

Wiebe Veenstra verongelukt

15 januari 1918, Nieuwsblad van Friesland [Hepkema’s courant]

Het is een kort berichtje. Geen namen in het artikel, maar het drama is er niet minder om.
In een zoektocht naar mogelijke slachtoffers kom ik uit bij de 63-jarige arbeider Wiebe Veenstra. Het lijkt er op dat hij de man is die overleed aan de gevolgen.

Wiebe [of Wybe] werd op 15 augustus 1854 te Driesum geboren. In het gezin van landbouwer Wessel Wybes Veenstra en Doetje Sytses de Boer. Hij was 22 jaar toen hij in op 17 mei 1877 het huwelijk trad met de 20-jarige Westergeastmer Janke Ritskes Kiersma. Een dochter van koopman Ritske Jans Kiersma en Grietje Jans Toekstra.

Voor zover ik kan nagaan kregen zij 10 kinderen:
1. Doetje, 20-03-1878
2. Grietje, 01-01-1880
3. Trijntje, 23-05-1882
4. Wessel, 19-01-1885, overleden op 2-jarige leeftijd op 11-01-1887
5. Wessel, 12-02-1887
6. Ritske, 19-10-1889, overleden op 26-03-1891, 17 maanden jong
7. Ritske, 15-10-1891
8. Jan, 04-01-1894
9. Aaltje, 08-07-1896
10. Jan, 24-03-1900

Wiebe overleed op 12 januari 1910. In Westergeest.

Heb jij foto’s of aanvullingen in tekst bij deze post? Reageer dan en help mee om onze dorpsgeschiedenis completer te maken.

Bronnen:

De smederij

1937, v.l.n.r: Eelke Meinertswei 18 - Eelke Hoogeboom, een reiziger uit Leeuwarden, Wessel Veenstra, Mintsje Hoogeboom (vrouw van Eelke), twee buurkinderen, meesterknecht Jacob Huisman, agent Schaafsma [collectie Foestrumer Archief]

1937, v.l.n.r: Eelke Meinertswei 18 – Eelke Hoogeboom, een reiziger uit Leeuwarden, Wessel Veenstra, Mintsje Hoogeboom (vrouw van Eelke), twee buurkinderen, meesterknecht Jacob Huisman, agent Schaafsma [collectie Foestrumer Archief]

Jarenlang heeft ons dorp een smederij gehad. En de naam Hoogeboom was meer dan een eeuw synoniem voor ‘de smid’. Hoeveel Foestrumers hebben bij ‘de smid’ gestaan om bougievonkjes? Aan zijn reactie destijds denk ik  nú op te kunnen maken dat ik niet de enige ben geweest …

In 1863 kwam Jacob Jacobs Hoogeboom 21 jaar oud, van Ternaard naar Westergeest en huurde hij het perceel van Gerrit Sjoerds de Jong. Op 20 mei 1865 trouwt Jacob Jacobs Hoogeboom met Boukje Elles Wiersma uit Oudwoude. Hij koopt de smederij op 9 mei 1866. Hij is de eerste Hoogeboom die smid is in Westergeest. In de koopakte staat beschreven:

Eene Huizinge en Grofsmederij met erve “cum annexis” te Westergeest, Gemeente Westergeest Sectie B No 1083, ter grootte van 4 roede 65 el, de koopprijs was fl 1200,=, d.d. 9 mei 1866”.

Cum annexis is latijn en betekent “met alle toebehoren”. Uit de koopakte valt op te maken dat het perceel ten zuiden grensde aan de Armvoogdij, ten westen aan de school en “ten noorden aan den Heer Andreae.”

Drie generaties Hoogeboom hebben het vak vanuit de smederij uitgeoefend:

  • Jacob Jacobs Hoogeboom (1842 – 1908).
  • Eelke Jacobs Hoogeboom (1886 – 1949).
  • Jacob Eelkes Hoogeboom (1922 – 1994).

Op 29 oktober 1982 is de smederij officieel gesloten en kwam er een eind aan een periode van 119 jaar dat een Hoogeboom hier hun vakwerk toonde. Vakwerk dat ook tot uiting kwam aan de ijzeren band op de vensterbanken van de smederij. Destijds gold de smederij als ‘hangplek’ en hielden de aanwezigen het licht tegen. Hoogeboom had daar last van en maakte de ijzeren band met punten. Niemand ging toen nog op de vensterbank zitten.

Vlak voor de smederij de deuren sloot, mocht ik deze fotoserie maken. Op één van die foto’s zijn de ijzeren punten op de vensterbank redelijk zichtbaar.

En nu u. Hebt u interessante verhalen, foto’s of andere wetenswaardigheden over ons 1250 jaar oude dorp? Schroom dan niet om die met ons te delen. Samen maken wij dan onze dorpsgeschiedenis completer.