hystoblog

Home » 2017 » februari

Maandelijks archief: februari 2017

Klaas Kooistra, de schillenboer

Klaas en Willemke Kooistra [collectie Foestrumer Archief]

Klaas en Willemke Kooistra [collectie Foestrumer Archief]

Johannes Schotanus heeft tijdens Foestrumers Fertelle een opsomming gegeven van de boeren in Westergeest. Hij kwam bij de meeste boeren aan huis met het “jildpûdsje” en herinnert zich de namen van de boeren binnen de bebouwde kom. Soms met slechts één koe. Soms met [wat] meer.

Samen met Minke Adema, Froukje Bijlstra – van der Haak, Derk Kloet en Geert Postma werden eind 2016 herinneringen daaraan opgehaald.

Na een opsomming van veehouders in onze bebouwde kom, stokt de opsomming even bij Klaas en Willemke. Klaas Kooistra. Klaas en Willemke

schillenboer Klaas Kooistra [collectie Foestrumer Archief]

schillenboer Klaas Kooistra [collectie Foestrumer Archief]

woonden destijds aan de Kertiersreed 5. Hun boerderijtje is al lang afgebroken.

Klaas Kooistra werd geboren te Harkema – Opeinde op 05 juni 1900. Hij had geen gemakkelijke jeugd. Zijn moeder stierf op 28-jarige leeftijd en vader overleed op 39-jarige leeftijd: Klaas werd wees toen hij 14 jaar was.

Hij trouwde op 28 mei 1927 met de 22-jarige Willemke Zijlstra [20|03|1905 – 15|10|1994], geboren en getogen in Westergeest. Ze gingen niet direct in Westergeest wonen, maar vonden eerst woning te Lutjepost en Buitenpost. Samen krijgen ze 7 kinderen. Klaas was vast en los arbeider, werkte bij de dorsmachine van Niehuis in Ulrum en was ook slikwerker. Velen in ons dorp zullen hem echter nog kennen als schillenboer. Hij haalde op de fiets de schillen op voor zijn vee.

Hij had twee koeien. Twee goeie, mooie koeien – zo gaat het verhaal. En hij was ‘wiis’ met de beesten.

Klaas overleed op 02 december 1990. Twee jaar later overleed Willemke. Ze liggen begraven op het kerkhof te Westergeest.

Nu u? Weet u meer te vertellen over “Klaas en Willemke”? Wilt u dan reageren en onze dorpsgeschiedenis helpen completer te maken?