hystoblog

Home » genealogie

Categorie archief: genealogie

Jan Roelofs en Wemeltje Steenstra – Dijkstra

1904-10-13, Jan Roelofs en Wemeltje Steenstra

Jan Roelofs en Wemeltje Steenstra [foto eigen collectie]

Jan Roelofs, geboren in Westergeest op 12 oktober 1852, was een zoon van arbeider Roelof Alles Steenstra en Ytje Jeens Steenstra – Van der Schaaf.

Wemeltje werd geboren op 19 april 1858, dochter van Jan Minnes Dijkstra, een toen 30-jarige boerenarbeider in de omgeving van Metslawier, en de evenoude Grietje Jochems Algra.

Toen Jan Roelofs 25 jaar was, huwde hij op 3 januari 1878 te Metslawier met de toen 19 jarige dienstmeid Wemeltje. Onder de huwelijksacte hebben de getuigen, de beide ouderparen en Wemeltje hun handtekening gezet. De acte sluit met de woorden:”…, verklarende de jonggehuwde man op onze aanvrage geen schrijven te hebben geleerd“.

Nadat zij nog in Eestrum hebben gewoond op een boot, kwam het gezin naar Kollumerland om met hun boot af te meren in bij Oudwouder Oudzijl. Jan Roelof heeft daar naar alle waarschijnlijkheid op Âlde Maaie [1] werk gekregen in de omgeving van Oudwoude want ze worden op 13 mei 1886 ingeschreven in de gemeente Kollumerland.

Negen maanden later wordt zoon Minne geboren. In een huis!

Want Jan Roelofs heeft kennelijk goed werk geleverd bij de boer, die zijn boerenbedrijf had op de kop-hals-rompboerderij op de plaats waar nu de zogenaamde Amerikaanse boerderij staat.

Jan Roelofs werd voor zijn inzet beloond met een huisje aan de Wâlddyk onder Oudwoude. Ongeveer tegenover de boerderij. Voor een gezin dat op een boot moest wonen, zal dat een hele verbetering zijn geweest.

In april 1905 krijgen ze een brief◥ van [schoon]vader Jan Minnes Dijkstra◥. Hij schrijft: “Door deze letteren laaten we U nog weten dat we nog gezond zijn. Al hoe wel dat het met mij zoms deeg op aan komp. Ik heb er nu in geen week er niets van gevoeld. Maar verleden week heb ik zoo en kram in de maag gehad. Dat ik zoo een half uur buiten kennis heb geweest. […] We zijn nu weer met maagkruiden begonen op sterke drank. Het is wel duur maar ik geloof dat het mij wel goed doet. […] En hoe gaat het nog met U kinders. Mag u nog aardig verkeeren in u nieuwe wooning”.

Op 6 juni 1918 komt arbeider Jan Roelofs Steenstra te overlijden, 65 jaar oud. Zijn vrouw Wemeltje, een eenvoudig gelovende vrouw, moet nog beleven dat de Duitsers op 10 mei 1940 haar vaderland binnenvallen. Zij sterft, 84 jaar oud, op 17 juni 1942 te Westergeest.

U kunt meehelpen om onze dorpsgeschiedenis completer te maken! Weet u meer over Jan Roelofs en Wemeltje Steenstra – Dijkstra? Heeft u foto’s? Plaats dan een reactie onderaan deze ‘post’.

Jan Roelofs werd voor zijn inzet beloond met een huisje aan de Wâlddyk onder Oudwoude [eigen collectie]

Jan Roelofs werd voor zijn inzet beloond met een huisje aan de Wâlddyk onder Oudwoude [eigen collectie]


[1] Âlde Maaie – 12 mei. Van oudsher was het in Fryslân gebruikelijk dat pachtboeren en arbeiders op deze dag van boerderij wisselden. Om praktische redenen werden daarom contracten en huwelijken vaak ook op of rondom deze datum gesloten.