hystoblog

Home » 2015 » augustus

Maandelijks archief: augustus 2015

alleenstaande zwager trouwde schoonzus

 

Korf, Sjoerdje (rouwadvertinsje) (2)Deze rouwadvertentie raakt de ziel van een treurige gebeurtenis in een jong gezinnetje. Moeder Sjoerdje had niervergiftiging gekregen en overleed op 1 december 1906.

Sjoerdje J. KORF [1877] was op 14 mei 1898 getrouwd met Jan de JONG [1874]. Hun geluk kon niet op toen op 14 mei 1899 hun eerste zoon Jan werd geboren. Als snel volgden Wytze [1901], Grietje [1902], Evert [1904] en tenslotte Ype [1906].

'tante' Martje KORF met onbekend kind op de arm.

‘tante’ Martje KORF met onbekend kind op de arm.

Na het plotselinge overlijden van moeder Sjoerdje moest vader Jan een oplossing zoeken om voor zijn gezin te laten zorgen. En hij vond die in zijn directe omgeving. Zijn schoonzuster ‘tante’ Martje kwam als huishoudster bij hem in dienst om voor de vijf kinderen te zorgen. Zij werd een zorgzame en lieve stiefmoeder die op een bijzonder fijne manier zorg droeg voor de kinderen van haar zuster. Maar ook de band tussen haar en vader Jan werd hechter – zo hecht dat zij op 22 januari 1910 zijn getrouwd. De op 22 juli 1879 geboren Martje werd mevrouw de JONG, maar zou in het gezin altijd ‘tante’ Martje blijven.

De vreugde was groot toen op 13 april 1910 Douwe werd geboren. De blijdschap was echter van korte duur: op 17 mei 1910 overleed de vader van Martje [Jan Ypes KORF] op 66 jarige leeftijd en drie maanden later werd dit gezin op 25 augustus getroffen door het grootste leed dat een ouder kan overkomen: zoontje Douwe overleed! En nog was de ellende niet voorbij. Bijna één jaar later overleed hun op 25 juni 1911 geboren tweede zoon Douwe en stond het gezin in augustus 1911 opnieuw bij een open graf. Het geluk ging hen toelachen toen op 30 september 1913 weer een Douwe werd geboren. Dit jongetje mocht opgroeien tot een volwassen man.

Met al het verdriet moest het gezin ook leven met de ziekte van vader Jan. Hij leed al 20 jaar aan TBC, in die tijd een langzame maar wisse dood.

TBC [tuberculose, ook wel tering genoemd] is vooral een ziekte van de longen maar in principe kunnen alle organen door de tuberkelbacterie worden aangetast. In het Westen maakt longtuberculose ongeveer 60% van alle gevallen van tuberculose uit. De meest voorkomende symptomen van longtuberculose zijn aanhoudend hoesten, gewichtsverlies, nachtzweten, pijn in de borstkas en bloed ophoesten

Wietske de Boer Wiersma schreef:

Oan de Kalkhúswei lei Jan de JONG lang al yn in tintsje

De frou en bêrn ticht dêr by hiene in winkeltsje yn in lyts wentsje.

It kaem dêr net rom om, dêrom foun elts wat út.

Evert brocht doktersdrankjes roun dy sinten wierne altyd bút.

Mar doe er ris in fleske briek liet hy de moed net gau sitte.

Mar de frouw dêr hy sa kaem wier skrander en goed by

Sels hie hja in leech fleske en sei ik rêd er mei.

Hja naam wat piper en sâlt en ek jittik wetter

Sy skodde alles noch ris goed dit makke de âlde faam grif better.

Vader Jan overleed aan deze slopende ziekte op 21 mei 1915, 40 jaar jong. Veertig jaar later, op 6 september 1955, stierf ‘tante’ Martje.

En nu u – misschien weet u meer over dit gezin? Reageer dan op deze post en help onze dorpsgeschiedenis completer te maken.