hystoblog

Home » 2016 » juni

Maandelijks archief: juni 2016

Bescherming Bevolking Westergeest-Triemen

Bescherming Bevolking

Bescherming Bevolking Westergeest – Triemen

Trots en fier staan ze op de foto. De leden van Bescherming Bevolking Westergeest-Triemen.

5088022De Tweede Wereldoorlog lag nog vers in het geheugen. En Nederland had geleerd. Geleerd van de manier waarop in Groot Brittannië burgers een belangrijke rol hadden gespeeld in de bescherming van de bevolking. In 1952 werd daarom in Nederland ook een organisatie opgericht. Om het Nederlandse volk te beschermen in tijd van oorlog of rampen. De organisatie Bescherming Bevolking. Beter bekend als de BB.

De BB had als taak de bevolking te ondersteunen tijdens een oorlog of na een ramp. De organisatie bestond voor het overgrote deel uit vrijwilligers. Met een kern van Rijksambtenaren.

Historicus Bart van der Boom heeft de geschiedenis van de BB beschreven. Hij begint zijn boek met de opmerking dat de BB geen goede reputatie geniet. In dit stukje ga ik daar aan voorbij. De reputatie van de BB Westergeest lijkt wel heel goed te zijn geweest.

In maart 1953 hield burgemeester Jan Marten Praamsma [1896 – 1959] van Kollumerland c.a. een voorlichtingsavond. Er werden direct vrijwilligers ingeschreven voor de BB in zijn gemeente. De BB in Kollumerland c.a. kwam te vallen onder de kring “Nij-Eastergoa”. Deze kring was een samenvoeging van de gemeenten Ameland, Dantumadeel, Dokkum, Ferwerderadeel, Kollumerland c.a., Oost Dongeradeel, Schiermonnikoog en West Dongeradeel.

Ook in Westergeest kwam een afdeling BB. En wat voor één! Op bijgaande foto de Bescherming Bevolking  Westergeest-Triemen van omstreeks 1960. Achterste rij: Pietsje Steringa [Triemen], Anne Dijkstra, Jacob Bijlstra, Geert Meerstra, Lieuwe Huisman, Freerk de Vries, Heine de Bruin, Bareld Bijma. Voorste rij: Ate van der Meulen, Tabe Dijkstra, Jappie Dijkstra, Johannes Huisman.

En het is deze groep die uitstekend presteerde. Tijdens de tweejaarlijkse vaardigheidsproeven. Westergeest werd in 1959 als beste van Kollumerland c.a. afgevaardigd naar de kring-wedstrijden. Om daar te strijden om de hoogste kring-eer. Daarvoor was aan de Hogedijken te Dokkum een rampterrein geïmproviseerd. Met brand- en brisantbommen die tot ‘gewonden’ en ‘branden’ hadden geleid.

In kringverband waren de zogenoemde blokploegen van Wierum, Dokkum en Akkerwoude echter niet te verslaan. En Westergeest eindigde in 1959 op een vierde plaats. Vóór de blokploegen van Oosternijkerk en Ferwerd.

Een jaar later, in 1960, wist de blokploeg van Westergeest weer het hoogste aantal punten binnen de gemeente te halen. En weer kon het blokhoofd van Westergeest, Heine de Bruin, de wisselbeker ontvangen uit handen van kringhoofd J. van der Graaf. Het is mij nog niet bekend hoe Westergeest zich in 1960 staande heeft gehouden tijdens de kring-wedstrijden.

Pas in 1986 werd de Bescherming Bevolking formeel opgeheven.

En nu – helpt u mee? Als u meer weet te vertellen over de BB Westergeest-Triemen [of misschien nog foto’s heeft] schroom dan niet om te reageren. En help mee om onze dorpsgeschiedenis completer te maken.

1959-03-20, Leeuwarder Courant

Leeuwarder Courant, 20 maart 1959

Bronnen: