hystoblog

Home » 2017 » april

Maandelijks archief: april 2017

Libbe Meijer

 • Geboren op 01 juli 1864 te Westergeest
 • Overleden op 11 december 1944 te Oudwoude

Libbe Meijer [collectie Foestrumer Archief]

Een wazige foto van een eenvoudige man. Een petroleumverkoper. Een glimmende pet op zijn hoofd, passend bij zijn vak. De mouwen van zijn jas nét iets te kort. Zijn petroleumhandel staat op zijn kar. Een hondenkar. Onder de kar is de hond te zien.

Over de kar heen is een bord bevestigd. Ik denk daarop te lezen dat de man in dienst is van de petroleummaatschappij “De Automaat”. Het [verplichte] bord aan de zijkant verraad wie hij is: L. Meijer – Libbe Meijer.

De foto komt van het Foestrumer Archief. Onder de foto staat: “Libbe Meijer met zijn hondenkar. Niet zeker is of hij ook in Westergeest kwam. Een zoon van hem, Douwe Meijer had later ook de petroleumhandel”. Dat geeft een aanknopingspunt om te achterhalen wie deze Libbe Meijer is. Want op 19 maart 1910 krijgt ene Libbe Meijer in Twijzel, Achtkarspelen een zoon Douwe. Met die gegevens kon ik verder zoeken.

Libbe Meijer werd te Westergeest geboren in het gezin van arbeider Kornelis Libbes Meyer en Antje Durks Rozendaal. Op 22 mei 1897 trouwde Libbe met de 27-jarige Trijntje van der Veen. Trijntje was te Driesum geboren op 08 februari 1870. Bijna één jaar later krijgen ze samen een zoon:

 • 18-05-1898, Kornelis [† 22-08-1987]

Maar dat slaat het noodlot toe. Wat er precies is gebeurd is niet meer te achterhalen, maar Trijntje kwam te overlijden. Op 02 augustus 1898. Nog geen anderhalf jaar na hun huwelijksdag. Achtentwintig jaar jong.

Libbe bleef achter met een klein kind. Een baby nog. Het kind zal ook de warme zorg van naaste familie hebben gekregen. Want Libbe zal hebben moeten werken en een klein kind kon dan niet met hem mee.

 

Het duurde nog bijna zes jaar voordat arbeider Libbe weer in het huwelijk trad. Hij trouwde op 26 maart 1904 met de 28-jarige Janke Riemersma [1875 – 1950]. Op twee na werden hun kinderen allemaal in Westergeest geboren:

 • 10-01-1905, Willem [† 1994]
 • 02-07-1906, Durk [† 1993]
 • 16-06-1908, Romke [† 1989]
 • 19-03-1910 Twijzel, Douwe [† 1910, nog geen tien dagen oud]
 • 30-07-1911, Vokeltje [† 1986]
 • 12-05-1913 Triemen, Antje [† 2013]
 • 05-04-1915, Douwe [† 1986]

Renze Petersohn◥ komt met een interessant gegeven. Waaruit blijkt dat Libbe en Janke volop in het leven stonden: in hun huis vol tieners en pubers werd ruimte gemaakt voor twee pleegkinderen. Per 25 februari 1925 kwamen:

 • Koendert Groen [geboren op 06-03-1916 te Vinkega, † 1993]. Koendert vertrok per 24 april 1931 naar Leeuwarden. Hij kwam daar waarschijnlijk in een kindertehuis terecht.
 • Harm Groen [geboren op 29-03-1920 te Noordwolde, † 2000]. Harm werd per 03 april 1934 geplaatst in een kindertehuis van de Martha Stichting te Alphen aan de Rijn.

Zo ontvouwde zich langzaam het levensverhaal van Libbe Meijer. Op hoofdlijnen, maar voldoende om respect te krijgen voor de man die – denk ik – op deze wazige foto staat afgebeeld.

Weet u meer te vertellen over Libbe Meijer? Hebt u foto’s die bij deze ‘post’ geplaatst kunnen worden? Help dan mee om onze dorpsgeschiedenis completer te maken en reageer.

Bronnen:

Deze ‘post’ is ook geplaatst op mijn blog over hondenkarren.

gerooide boom bij Landlust

grafsteen Jacob Jacobs en Antje Teernstra [collectie http://www.graftombe.nl]

Akke Pieters Teernstra was een dochter van Pieter Aedsges Teernstra (landbouwer en lid van de gemeenteraad van de gemeente Oudwoude) en Janke Klazes Monsma. Akke is op 17 mei 1818 voor de kerk getrouwd met Jakob Jakobs Dijkstra, zoon van Jakob Jakobs Dijkstra en Aaltje Jeltes Bouma.
Na het overlijden van zijn schoonvader gaat Jakob op de Weerdeburen aan de Wouddijk onder Westergeest wonen. Ze huurden de plaats eerst ook van Bote Eskes en na diens overlijden van zijn dochter Martjen Eskes, getrouwd met Hermannus Klugkist Hesse te Kollum. Ze kochten geregeld land aan. In 1857 kochten ze het z.g. eiland, ontstaan door de doorsnijding van het Dokkumer Groot Diep, waardoor 7,40 Ha van Oostdongeradeel werd afgesneden.
Na het overlijden van Jakob Dijkstra in 1859 houdt Akke Pieters de plaats, eigendom van Martjen Eskes, aan met behulp van haar zoon Pieter en na diens overlijden in 1860 met haar zoon Jakob. Bij zijn huwelijk met Jantje van Kleffens werd de nieuwe plaats, “Veldzicht” genaamd, door Jakob aanvaard en hij ging er wonen. Akke had deze voor hem laten bouwen voor fl. 11.000,-. Akke vertrok naar het dorp Westergeest, naar een stelpwoning, die het echtpaar al in 1845 had gekocht. Bij de nieuwe plaats werden de landerijen gevoegd, die Akke en haar man in de loop der tijden hadden gekocht. Waaronder ook het eiland en het land dat ze van haar vader had geërfd. Akke woonde nog vier jaar te Westergeest, waar ze ook is begraven.

ca. 1910, Douwe Kornelis Beintema, Akke Jacobs Dijkstra en zonen Kees en Jacob [collectie Erik Dijkstra]

Door het oprichten van het waterschap “Weerdeburen”en het plaatsen van een watermolen heeft Jacob Dijkstra zijn laag gelegen weilanden in sterk verbeterde toestand gebracht. Maar het gaat het echtpaar niet voor de wind. Zowel financieel als persoonlijk. Na het overlijden van zijn vrouw Jantje en dochter Janke in 1887, komt Jakob twee jaar later te overlijden. De boerderij wordt gekocht door Akke Jacobs Dijkstra, die gehuwd is met Douwe Kornelis Beintema (overleden in 1929). Het eiland wordt gekocht door Douwe Alberts Beintema. De landerijen worden verdeeld over meerdere kopers.
In 1930 wordt de boerderij gehuurd door Jan Harm Witzenburg. Akke en haar man gingen wonen in Engwierum. Akke Beintema was een flinke vrouw. Gek op schaatsen. Als ze iets in haar hoofd had gebeurde dat ook. Ze probeerde ieder jaar boer Witzenburg te bezoeken.

Nog een leuke anekdote; in 1947 wilde ze een bezoek brengen aan Friesland vanuit haar woonplaats Bussum. Ze wilde logeren op Landlust bij boer Witzenburg. Tot zijn grote ontsteltenis, want hij had niet gedacht Akke nog in Westergeest te zien. Ze hadden zonder haar toestemming een boom geveld. Daar hadden ze in de koude oorlogswinters warmte van gehad. Met man en macht hebben ze een boom verplaatst en tijdelijk op de oude plek gezet. Bladeren waren er nog niet aan de bomen. of ze het gemerkt heeft weten we niet. Ze heeft niets gezegd!

Na haar overlijden in 1951 is de boerderij naar haar zoon Jakob Beintema gegaan.
Bron: Kineke Beintema

Deze ‘post’ is geschreven door Erik Dijkstra. Erik schrijft en publiceert [ook] op zijn website www.ferline.nl.

Maar ook nu kunt u reageren op deze post. Met aanvullingen of illustraties. Help ons onze [dorps]geschiedenis completer te maken.

 

boerderij Landlust

Jan Harm Witzenburg was mijn grootvader. Ik ben op zoek naar een foto van de boerderij waar hij met zijn gezin [inclusief mijn moeder Fintje Witzenburg] heeft gewoond [de vraag kwam binnen als reactie bij de ‘post’ “2 foto’s“].


Landlust [foto Landlust uit de collectie van Erik Dijkstra, rode pijl geeft de foto-richting aan, vanaf de Weardebuorsterwei in noordelijke richting]

Landlust. Of, zoals het eerder heette, Veldzicht. De boerderij werd in 1863 gebouwd door Akke Pieters Teernstra [overleden 18|03|1867], de moeder van de in 1889 verdronken Jakob Jakobs Dijkstra. Akke was getrouwd met ook een Jacob Jacobs Dijkstra, geboren te Munnekezijl in 1789 en is in 1859 in Westergeest begraven. Hij ligt daar nog steeds met zijn vrouw, twee zoons, schoondochter en twee kleinkinderen.

Leeuwarder Courant, 24-09-1895

In de Leeuwarder Courant van 24 september 1895 staat een advertentie. Vanwege een “Belangrijke Verkooping […] van de uitmuntende GREIDPLAATS, ‘Landlust’, aan den wouddijk en Grindweg onder Westergeest”. Volgens die advertentie was de boerderij in gebruik bij Erven Jacob Dijkstra.

Op 12 oktober 1895 werd Landlust verkocht aan Douwe Kornelis Beintema. Want Douwe had grootse plannen: op 07 mei 1896 ging hij trouwen met de 28-jarige Akke Jacobs Dijkstra. Akke was de dochter van Jacob Jacobs Dijkstra en Jantje Eelkes van Kleffens. Landlust blijft daardoor dus in de familie.

In 1930 werd Landlust verhuurd. Aan Jan Harm Witzenburg [geboren te Wijns op 16 juli 1898]. Jan trouwde met Antje van der Meer [geboren op 31 januari 1897]. Zij kregen 3 kinderen

 • 1922, Trijntje
 • 1925, Fintje
 • 1937, Harmen

Jan Harmen en Antje Witzenburg – van der Meer met hun kinderen Trijntje, Fintje en Harmen [collectie A. A. Reitsma]

Bronnen:

Weet u meer over Landlust, hebt u foto’s of ander materiaal? Wilt u dan helpen om deze geschiedenis ook completer te maken. En reageer op deze ‘post’.