hystoblog

Home » Westergeest » De Fokkema’s Pleats

De Fokkema’s Pleats

Fokkema's Pleats [27]Toen in de jaren voor 1974 de Fokkema’s Pleats werd gerestaureerd kon met recht als één van de oudste boerderijen uit de omgeving worden gezien. Het heeft een lange geschiedenis met een lange rij eigenaren en gebruikers.

Algemeen wordt aangenomen dat de boerderij ongeveer 1500 al bewoond was, maar de floreenkohieren uit de tijd van 1511 – 1700 zijn verloren gegaan. Dat houdt in dat we pas vanaf ongeveer 1700 de eigenaren en/of gebruikers beschreven zien staan:

 • 1700 – De boerderij werd gekocht door Bote Rinses.
 • 1708 – Als eigenaar staat Bote Rinses beschreven, terwijl Bote Meints en Jeen Luitjens de boerderij gebruikten.
 • 1718 – Dezelfde eigenaar, gebruiker Popke Martens.1975 - Fokkema's Pleats
 • 1728 – Dezelfde eigenaar, gebruiker Focke Feddes.
 • 1738 – Eigenaar erven Bote Rinses, gebruiker Focke Feddes.
 • 1748 – Erven Bote Rinses gebruikten zelf de boerderij.
 • 1758 – tot 1778 als in 1748.
 • 1788 – Eigenaar Folkert Hylkes Eskes [1705 – 1790], gebruiker Falck Jacobs, zoon van Jacob Falcks en Beitske Elzes Siccama, dochter van de Burumer dorpsrechter en ontvanger.
 • 1798 – Eigenaar Bote Eskes, gebruiker Falck Jacobs. Bote Eskes wordt in 1816 genoemd als assessor. Daarvoor was hij Dijkgraaf. Op 21 oktober 1872 werd hij secretaris in de gemeente Kollumerland c.a. tot hij in 1897 overleed.
 • 1818 – Eigenaar Bote Eskes, gebruiker Sieger Everts van der Wiel. Sieger Everts van der Wiel [1791 – 1851].
 • 1846 – Eigenaar Petronella Maria Eskes, gebruiker Sieger Everts van der Wiel.
 • 1846 – 1900 – eigenaar familie Andreae.

In 1846 werd de boerderij toegewezen aan de vrouw van notaris Daniel Hermannus Andreae uit Kollum, Petronelle Maria Eskes. Zoon Arnoldus Johannes Andreae [1845 – 1899] kwam in 1881 op zijn vaders plek. Hij was historicus, na 1877 gemeenteraadslid van Kollumerland c.a. en in 1894 lid van de Provinciale Staten van Fryslân. In 1881 volgde hij zijn vader op als notaris. Hij was getrouwd met Ulrica Hermanna Huber uit Groningen. Door scheiding viel de ene helft van het bezit te Westergeest in handen van de familie Andreae en de andere helft kwam in handen van de familie Huber.

Mr. A .J. Andreae schreef o.a. “Kollumerland en Nieuwkruisland, geschiedkundig beschreven” [1883] en “Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, deel I en II” [1885/1886].

 • Wiepkje Fokkema - de Bruin [collectie Foestrumer Archief]

  Wiepkje Fokkema – de Bruin [collectie Foestrumer Archief]


  1860 – 1912 – gebruiker Wijbe Sijbrens de Bruin [1835 – 1912]. Uit zijn huwelijk met Teatske Klaver werd in 1861 Heine de Bruin geboren, de vader van de latere wethouder Wiebe Heines de Bruin. Een uit dit huwelijk geboren dochter, Wiepkje, trouwde met Jan Fokkes Fokkema, die in 1901 de boerderij kocht en een groot gedeelte van de boerderij vernieuwde.
 • 1901 – Eigenaar Jan Fokkes Fokkema [1852 – 1916], gebruiker Wijbe Sijbrens de Bruin.
 • 1912 – Eigenaar Wiepkje Fokkema – de Bruin [1858 – 1953, foto], gebruiker Johannes Adema [1872 – 1965]. Toen Wiepkje Fokkema – de Bruin  stierf werd haar zoon dr. Fokke Jan Fokkema [1878 – 1963]◥ eigenaar van de boerderij.
 • 1963 – Toen dr. Fokke Jan Fokkema overleed werd zijn dochter da. Anna Cornelia Fokkema eigenaar. Na Johannes Adema hebben Wytse Bosma [1901 – 1983] en Sikke Visser de boerderij nog gebruikt.
 • 1966 – Sikke Visser [1924 – 1983] kocht de boerderij en gebruikte deze tot 1974.
 • 1974 – Eigenaar “Stichting Dorpshuis en Onmoetingscentrum” te Westergeest.
 • 1974 – 1975 – De boerderij wordt geheel gerestaureerd en krijgt de naam “De Fokkema ’s Pleats”.

Deze post maakt deel uit van de QR-kuier

Advertentie

1 reactie

 1. […] in Westergeest bekend waren O.a. vanwege het  feit dat zij de eigenaar zijn geweest van wat nu de FOKKEMA’S PLEATS is. Deze boerderij kwam volgens mij al in 1700 in de familie, toen Bote Rinses, de schoonvader van […]

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: